دسترسی به اینترنت در کودکان و نوجوانان

مدیر شهریور ۱۶, ۱۳۹۴ ۰

اکنون اینترنت به بخش مهمی از فعالیت های روزمره بشر تبدیل شده است . اینترنت به همان اندازه که مفید و سودمند است، منبع تهدیدها، خطرها و ریسک های گوناگون نیز محسوب می شود. این مسئله به ویژه کودکان و نوجوانان را به علت آسیب پذیرتر بودن در معرض تهدید شدیدتری قرار می دهد و اتفاقاً این بعد از اینترنت را باید بدون هیچ گونه اغماضی در نظر گرفت.

متأسفانه طبق آمارهای موجود، بسیاری از والدین یا هیچ گونه نظارتی بر فعالیت های آنلاین فرزندان خود ندارند یا این مسئله را خیلی جدی نمی گیرند. جدیدترین تحقیقات در خصوص وضعیت کودکان و نوجوانانی که به شکل آنلاین مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار گرفته یا در معرض مستقیم حمله و تهدیدهای اینترنتی واقع شده اند، نتایج اسفباری را نشان می دهد.افزایش تعداد کودکان سردرگم و روان پریش که از طریق مشاهده وب سایت های نامناسب و خشن به مشکلات روحی دچار شده اند، تعداد روزافزون این وب سایت ها و پایگاه ها همگی موید این مطلب است که فرزندان ما به شدت توسط فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ابداع شده توسط خود ما تهدید می شوند.

برای حذف یا دست کم کاهش تهدیدها، صدمه ها و آسیب های وارده به کودکان و نوجوانان به علت دسترسی های نامناسب به اینترنت، سازمان ها و مراکز اصلی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اقدامات مؤثری را مانند جلوگیری از راه اندازی یا ادامه فعالیت پایگاه های غیراخلاقی و غیرقانونی، محدود کردن عملکرد جست وجو در وب برای برخی از کلمه ها یا عبارت ها و… انجام داده اند. اما هیچ کدام از آنها برای تضمین امنیت کودکان و نوجوانان در اینترنت کافی نبوده و در نهایت تا حد زیادی به راهکارهای مکمل که معمولا در طرف کاربر یا اجرا می شوند، وابسته است (Client-side ) سمت سرویس گیرنده در واقع مهم ترین و مؤثرترین راهکار، استفاده از نرم افزارهای امنیتی است که شامل سیستم کنترل والدین باشند.

اکنون بسیاری از شرکت های امنیتی این ابزار مهم مدیریتی را در برخی از نرم افزارهای حفاظتی خود (Parental Control ) گنجانده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند. ابزار کنترل والدین، معمولا قدرت بازدارندگی مؤثری در برابر تهدیدها و خطرهای اینترنتی در اختیار دارند و خانواده ها می توانند با تعریف و تنظیم گزینه های مختلف در این ابزار، دسترسی فرزندان خود به محتویات اطلاعاتی تحت وب را کاملا تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند.

قابلیت هایی چون انسداد صفحه ها و پایگاه های نامناسب و خشونت آمیز به شکل بالفعل یا بالقوه، نظارت و کنترل فایل ها و اطلاعات رد و بدل شده به شکل آنلاین، آگاهی از پایگاه ها و مراکز مورد بازدید فرزندان و نیز کلیه آدرس های در دسترس آنها و همچنین قابلیت تعریف زمان و مدت دقیق دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت در یک جدول زمانی قابل تنظیم توسط خانواده ها، از ویژگی های معمول سیستم های کنترل والدین محسوب می شود.

به عنوان نمونه ای از نرم افزارهای امنیتی شامل این سیستم، می توان به نسخه های مختلف برنامه محصول شرکت پاندا یعنی Internet Security اشاره کرد.صرف نظر از اقدامات، فناوری ها و ابزار حفاظتی مبتنی بر برنامه های کاربردی و وب، مطمئناً نقش آموزش، آگاهی دادن صحیح به فرزندان و نیز مسئولیت بخشی به آنها در خصوص برخورد با خطرها و ریسک های امنیتی در اینترنت غیرقابل انکار است. این مسئله با افزایش آگاهی و درک صحیح کودکان و نوجوانان و کاهش آسیب پذیری شدید آنها در محیط بیکران وب، قطعاً برای آنها تأثیری بیش از قطع دسترسی و ممنوعیت استفاده از اینترنت به ارمغان خواهد آورد.

فرستادن دیدگاه »