معرفی و توصیف شبکه وصال

مدیر تیر ۱۳, ۱۳۹۴ ۰

خط فکری پشتوانه این شبکه وهابی مسلک ، در معارفه ی شبکه فارسی وصال، با هدفمندی خاصی اظهار میدارد، “وصال پیام وصلی است بین بندگان و پروردگارشان به دور از سلطه قهریه و جبروت کاذب مستبدان و دیکتاتوران و جاه طلبانی که می خواهند تمام امور دین و دینا را با منطق زور و فشار و تقلید کورکورانه بر مردم تحمیل کنند” البته در تفسیر این جمله باید توجه خود را معطوف داریم که؛ بی تردید آنکه در پی منطق زور و فشار و با پیروی از اندیشه های “کاردستی غرب” از جمله ” دوگماتیزم ” و سرسپردگی ” فاشیسم ” ، به استفاده از منطق زور و تهدید و کشتار دست می زند و با اغناء ناصحیح لایه اول منطق انسانی از طریق سفسطه و توجیه افکار خود، به نابودی اسلام و مسلمین و ترویج اسلام ستیزی در جهان دامن زده، اندیشه وهابی گری است که البته حاجتی به بیان این نکته نیست که؛ این اندیشه رهرو بی چون و چرای زباله ها و دورریز های اندیشه غرب است.

در معرفی این شبکه به روشنی و کمال می توان ظهور و بروز اندیشه و تفکر بیمار وهابی گری را مشاهده نمود، به عنوان مثال در ادامه آورده است که”… بین بندگان و آفریدگارشان هیچ واسطه ای نیست ، و الله متعال از رگ گردن نیز به بندگانش نزدیکتر است” که نمونه ای از تلاش این طرز تفکر، برای از میان برداشتن واسطه های فیض الهی است.

و در ادامه ؛ ضمن این توهین به ساحت مقدس اهل بیت پیامبر (س) که همگی حلقه های متصل به زنجیر نبوت اند، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای اشاره می نماید که “وصال آمده تا حلقۀ وصلی باشد بین مؤمنان و تمام حق جویانى که در طلب حق می تپند, تا از منبر آن، حق بگویند، و حق بشنوند، و با حق خالص و بی شائبه آشنا گردند” و همچنین می افزاید “وصال آمده تا کدورتها، کینه ها، حسادتها، و دشمنیهایی که مدعیان اسلام ناب و پیروی از اهل بیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به نام دین در بین ملتها کاشته را ریشه کن نماید، و فضایی از محبت و اخوت و برادری و برابری و همزیستی مسالمت آمیز را در میان آحاد جامعه بوجود آورد” اما اشاره نمی کند در صورتیکه هدف اصلی، اخوت و برداری و باصطلاح “روشن نمودن اذهان مسلمانان” و اصلاح جامعه اسلامی می باشد، چرا باید مدام و به شکلی ناپسند در برنامه های مختلف خود به اندیشه ها و آراء مختلف مسلمانان و علی الخصوص عقاید شیعیان و ناسزا گفته و به شکل دائمی به تمسخر اندیشه شیعی و نخبگان شیعی پرداخته شود.

در حالیکه در مرام نامه این شبکه و دیگر شبکه هایی که به سود عربستان به ترویج وهابیت و گمراه و تحریک نمودن اهل سنت می پردازند و بنا بر آیه قرآن کریم، اشاره می نماید که ” لااکراه فی الدین” در دین هیچ اجباری نیست، اما در عمل، آنچه در برنامه های تبلیغی این شبکه ها مشاهده می شود، مسایلی جز موضوعات تفرقه افکنانه نیست.

شبکه وصال در تبیین مسئولیت خود ساخته اش، به شکل آشکار به دو محور اصلی اشاره می نماید؛

که عبارتند از:

توحید خالص و یکتاپرستی ناب و شفاف به دور از هرگونه شرک و بدعت و قطار واسطه ها و وسیله ها، همان توحیدی که پیام آشکار قرآن کریم و دعوت تمام پیامبران الهی و مقصود اصلی آفرینش, و تنها سبب نجات و سعادت انسان در جهان است.”

در تحلیل محور اول آنچه قابل توجه و تامل است ، اینست که؛ این طرز تفکر به صراحت از واسطه های بی چون و چرای فیض خداوند و عاملان رحمت حق تعالی در زمین ، برائت جسته و راه فیض خداوند را بر خود بسته اند، در حالیکه با این بیان که “برای خود مسئولیتی همچون انتقال پیام آشکار قرآن و ابلاغ دعوت پیامبران و ترویج توحید ناب را تبیین نموده اند” ، پس چگونه می شود که، شأن خود را در حدود جایگاه یک واسطه رحمت و معانی ناب الهی، میان خداوند و بندگان دانسته اند و در صورتیکه خود را واسطه قرار گیرند، موضوع را بلا اشکال می دانند، آیا این موضوع چیزی غیر از جمع اضداد ویا امری پارادوکسیکال است؟

با عنایت به مشهودات فوق ، لازم است به بررسی هر چند کوتاه پیرامون برخی بخش ها و شکل بندی ساختاری و محتوایی و هدف سنجی هر یک از برنامه های در حال پخش ازشبکه فارسی وصال بپردازیم:

بخش های مختلفی از شبکه فارسی وصال با عنوان برنامه های این شبکه وهابی روزانه از این شبکه در حال پخش است که عبارتند از:

اصلاح (ملازاده) ، درس هایی از مدرسه رسول الله ، تفسیر قرآن کریم ، عقیدۀ جاویدان ، بازسازی اندیشه ، منبر جهانی ، میانه روی در اسلام ، کاروان یکتا پرستان ، اسلام و خانواده ، منبر جهانى (عبدالرحیم ملازاده و…)

اهداف راه اندازی شبکه های ماهواره ای وصال و کلمه:

معهذا؛ با توجه تبلیغات هدفمند و دید ترویجی و تفرقه افکنانه این شبکه، در خصوص اهداف و نوع گزینش برنامه های این شبکه ها ، موارد ذیل قابل تأمل می باشد:

• هدف بلند مدت و دارای اولویت، در بررسی تحلیلی بخش های وصال فارسی، تشکیک در اصل مهدویت و حقیقت اهل بیت (سلام الله علیهم) و همچنین نابودی فرسایشی اصول اعتقادی شیعیان می باشد.

• طبق اصول مبهم و نامفهوم و فارغ از معقولات وهابیون؛ و با عنایت با مخالفت شدید آنها با اصل معاد و همچنین روایات موجود در خصوص ارتباطات موجود پس از مرگ، میان جهان باقی و دنیای مادی، شبهه پردازی در اصل معاد از محورهای برنامه سازی این شبکه ها می باشد.

• محور بعدی مورد هجوم آنان نیز، تقبیح موضوع زیارت امام زادگان و امامان و ابرار بوده که از دیدگاه آنها، این سیره، عملی است که به عنوان بدعت انگاشته می شود!!!

• موضوع دیگر، اهانت و دروغ پردازی در خصوص مراجع بزرگ و برجسته عالم تشیع و توهین به روحانیون و دروغ بستن به آنها و همچنین بزرگ نمایی و بهره برداری های سوء از برخی کاستی های موجود می باشد.

• تعمیم دادن اعمالی که توسط عده ای جاهل و به شکل بسیار محدود صورت پذیرفته است، به کلیه شیعیان و محکوم نمودن دولت و حکومت جمهوری اسلامی در این خصوص ، که در همین راستا بطور مثال، توهین یک نفر به تعدادی از همسایگان؛ به عنوان سیاست کلی حکومت جمهوری اسلامی در قبال برادران افغان انگاشته شده و”ملازاده” شخصا روی آن تحلیل نموده و ابراز میدارد ” این سیره و برخورد کشوری اسلامی ، با پیشوند جمهوری اسلامی با همسایه و برادر دینی خود است!!” در حالیکه بی تردید این گونه اعمال حتما توسط حکومت جمهوری اسلامی نیز محکوم خواهد بود.

• بهره برداری گزینشی با استفاده از مونتاژ فیلم های موجود سخنرانی های خطیبان شیعه و منتخب نمودن بعضی از سخنرانی هایی که به برداشت خودشان از مضمون سخنرانی ها، خطابه ای در راستای “حمایت از اهل سنت” ارزیابی شود که معمولا به دفعات و کرارا بروی آنتن می رود.

• تلاش در راستای القاء ” وجود کاستی” در دانسته ها و سطح علمی دانشمندان، علماء و روحانیون شیعه با استفاده از ریز بینی و نکته سنجی در خصوص بیانات آقایان و در جهت تخریب و بی اعتبار نمودن علما و سخنرانان عالم تشیع.

• تلاش برای تخریب وجهه ی مسئولان نظام و تلقین این موضوع که ؛ مسئولان کلان نظام و سطوح فوقانی قدرت، هرگز در پی پرهیز از تفرقه، نبوده و اساسا این موضوع صرفا در حد یک شعار ابراز میشود. در حالیکه مشهود است؛ آنچه که در سیاست های راهبردی نظام، پیرامون جهت گیری های مختص به فرقه گرایی در حوزه روابط تشیع و تسنن و یا سیاست های کاربردی که به حوزه کشورهای اسلامی مربوط باشد، در جمیع موارد، جمهوری اسلامی راهبردی صلح طلبانه و بدور از مخاصمه و یا تقابل را در پیش گرفته است و قالبا به لزوم تمسک جستن به وحدت کلمه و حل و فصل معضلات جهان اسلام اذعان داشته است. از جهت دیگر این موضوع در برگزاری همایش ها و یاحتی نامگذاری سالها و سیاست های کلان نظام نیز قابل مشاهده است.

• مظلوم نمایی با استفاده ابزاری و تفسیر به رای قرآن کریم و روایات و همچنین احادیث مربوط به شیعیان، در جهت تخریب چهره شیعیان و معرفی نمودن آنها به عنوان کسانی که در اکثر امور و جهت گیری های اعتقادی در حال تخلف از منویات قرآنی بوده و از توهین و تخلف از قرآن کریم ابایی ندارند!!!

مع الوصف؛ با در نظر گرفتن راهبرد های کلی شبکه ، به بررسی بخش های اساسی از برنامه های آن نیز می پردازیم:

• برنامه منبر جهانی

عبارت است از ۶۰ قسمت در موضوعات مختلف عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که توسط موسسۀ (المنبر العالمی) که با سرپرستی، پیگیری و هدایت از جمله اشخاصی به نامهای ؛ “شیخ عایض القحطانی و عبدالله باهمام” تهیه شده است.

وصال در معرفی این برنامه طی مطلبی شعارگونه اظهار می دارد؛”در سایه منبر ایمان و در شعاع خطبه جمعه است که مردم امور دینشان را یاد میگیرند وآنچه فراموش کرده اند را بیاد می آورند، و از همین فضای منبر و خطبه است که مسلمانان انگیزه میابند ندانسته هایشان را از علما بپرسند”

در ادامه به نوعی و با شیوه ای ادبی و با برانگیختن احساسات زیبایی شناسانه سعی دارد تا طی مکتوب نمودن متنی با جذابیت های برگرفته از ادبیات فارسی جامعه هدف خود را به زعم خود به توبه و قرار گرفتن در طریق وهابیت فراخواند، در ادامه جالب است که با کنار هم قرار دادن دو موضوع متضاد و پارادوکسیکال ، در حین به فراموشی سپردن اصل “وحدت مجموعه امت اسلامی” از “نزدیک شدن دلهای اهل ایمان به یکدیگر” و ” تمرکز بر محور اسلام و ایمان و همچنین مجد و عظمت اسلام “سخن به میان می آورد، و اشاره می دارد: “باید هر فرد مسلمان فرصت بیابد… با استفاده از فضای روحانی منبر،اگر گنهکار است توبه کند؛ اگر راه گم کرده و سرگردان است به آغوش دین باز گردد؛ اگر غافل و مغرور است به خود باز آید… تا سرانجام دلهای اهل ایمان پاک گردد و به یکدیگر نزدیک شود و بدینوسیله همه با تمرکز بر محور اسلام و ایمان ، عملا از دین و آبرو و حیثیت و مقدسات دینی دفاع نمایند، و دعوت پروردگار را به سایر انسانها برسانند تا باشد که اسلام عزیز مجد و عزت و عظمت خود را باز یابد.

همچنین توجه به این نکته خالی از لطف نیست، این برنامه در معرفینامه خود به صراحت از دعوت هدفدار و خطابه هدفمند یاد می کند: “… چه مسئولیت بزرگ و چه کار شرافتمندانه ای است دعوت و خطابت هدفمند” البته با نیم نگاهی به روند برنامه سازی ها و عناد واضح این تیره ء فکری نسبت به جهان تشیع، راهبرد و اهداف مغرضانه و کینه جویانه آنها به راحتی بر همگان مشخص می شود.

در ادامه مطلب قبلی پیرامون فعالیت های شبکه فارسی وصال؛ موارد ذیل نیز در راستای تحلیل و بررسی کوتاه و بسیار اجمالی راهبردها و اهداف این شبکه ها و تلاش برای شناساندن ماهیت استکباری و تفرقه گرای آن تقدیم می گردد:

ادامه معرفی و تفسیر کوتاه اهداف مغرضانه و شوم برنامه های شبکه وصال فارسی:

درسهایی از مدرسه رسول الله (ص)
در این برنامه نیز طی مراتبی شعارگونه و حاوی مضامین ادبی،که حتی در جای خود نیز مورد استفاده قرار نگرفته است، در توصیف شخصیت پیامبر(ص) آورده است “در صفحات تاریخ از علامات پیش از نبوت گرفته تا آنچه را در مسیر زندگی چندان اثری نیست چون؛ اسب و قاطر و شتر او، شمشیر و زره و عصای او، کفش و لباس او، چه رسد به شکل و شمایل و ریش و موی او.. همه و همه این تفاصیل را صفحات تاریخ برای آیندگان به ثبت رسانیده است.”

و در ادامه با صراحت و اطمینانی کامل ادعا اشاره می دارد که “یک نقاش برجسته یا صاحب خیال باز، اگر پرتو هیبت زنده آن حضرت بدو اجازه دهد تا تابلوی از آن ذات مبارک در یکی از حالتهای زندگیش… نقاشی کند، تصویری که جلوی رویمان خواهد بود با رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیش از نود و نه درصد شباهت خواهد داشت” !!.. حالا این اطمینان کامل و این اعتماد به نفس از کجا و بنا بر کدام مستند و با این همه جزئیات آمده، خدا می داند؟!! و همچنین در صورتیکه این اسناد معتبر در خصوص شخصیت ، حیات و وفات و ریزه کاریهای زندگی شخصی ایشان وجود دارد که در حد ۹۹ درصد نیز با زندگی ایشان مطابقت دارد، چرا به آنچه که ایشان در روایات و احادیث معتبر که بر اسناد و کتب خود اهل سنت مبتنی است بدرستی عمل ننموده و بسیاری از احادیث متواتر را که در شأن امیرالمومنین امام علی (ع) و خاندان عصمت و طهارت آمده است نادیده گرفته می شود؟

برنامه (اصلاح): 

برنامه ای است برای بیداری امت اسلامی و بازگشت به اصل دین یعنی قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و مبارزه با خرافات و بدعت هایی که باندهای سیاسی باطنیه در قالب تشیع و به نام اهل بیت مردم را فریفته اند و دین و عقیدۀ مردم را آلوده کرده اند و به نوبه خود این بدعت های شوم را از باندهای سیاسی ادیان تحریف شده و قدرت های شکست خوردۀ قبل از اسلام به ارث برده اند.

این برنامه توسط “ملازاده” تهیه و به صورت زنده اجراء می گردد، از راهبردهای اصلی این برنامه تخریب وجهه علما و روحانیون شیعه است.
تکنیک اصلی که این برنامه برای تخریب و مخدوش نمودن چهره علمای عالم تشیع در کنار دیگر روشهای خاص خود، بکار می برد عبارتست از برچسب زنی و بهره گیری های نامتعارف و مرموزانه به شکلی گزینشی، از برخی قسمت های مونتاژ و بریده شده از یک سخنرانی که توسط این اندیشمندان صورت میگیرد و سپس، قرار دادن آن قسمت گزینش شده، در کنار صحبت دیگری از همان اندیشمند، اما در موضوع کاملا متفاوت و یا بی ربط به موضوع سخنرانی اول که البته با تبحر خاصی و با حذف نمودن سر و ته خطابه به موضوع اول ربط داده می شود و لذا تناقض گویی و عدم همخوانی سخن این علماء با عمل آنها را به مخاطبان القاء می نماید.

عناد ورزی بی اساس وصال با شبکه برون مرزی”ولایت”

در همین راستا یکی از عمده ترین دشمنی هایی که به صورت فاحش و مشخص در این شبکه صورت می گیرد مقابله و مواجهه با “شبکه ولایت” و یا برخی از شبکه های تلوزیون دولتی کشور است که پیرامون همین موضوع به طور مثال با بیانی حاکی از توهین و تهدید ابراز می نماید که: “آیت الله قزوینی مدیر شبکه تفرقه افکن ولایت ، بعد از اینکه دروغ ها و خیانت های علمی ایشان توسط شبکه وصال افشا گردید طبق عادت همیشگی به زور و تهدید متوسل شد” ، در صورتیکه با این همه ادعا و لحن توهین آمیز، بزرگان وهابی هرگز ،حتی پیشنهاد نزدیک شدن و مناظره علمی با علمای شیعه را نه تنها مطرح ننموده ، بلکه حتی به ذهن خطور نمی دهند، چراکه خود اشعار میدارند که در این مبارزه و مناظره علمی نه تنها هرگز نمی توانند حقانیت وجودی خود را اثبات نمایند، بلکه چیزی از عقاید کور کورانه و توهم محور آنها نیز باقی نخواهد ماند که پایه و سند و اساس محکم و صحیحی داشته باشد.

فرستادن دیدگاه »