تغییر سبک زندگی ایرانیان

مدیر خرداد ۲۵, ۱۳۹۴ ۰

تغییر سبک زندگی ایرانیان از ایرانی – اسلامی به غربی با چاشنی و رنگ و طعم اباحی گری و سراسر فساد و تباهی و نه معمولی،  نسخه ای است که شبکه انگلیسی من و تو از ابتدای فعالیتش به آن پرداخته و در قالب برنامه های سرگرم کننده به خورد مخاطبین می دهد.

این شبکه به بهانه های مختلف در قالب سوژه ها و برنامه های متنوع به تبلیغ و ترویج این نوع زندگی پرداخته و محوریت بیشتر برنامه هایش معرفی زندگی انگلیسی ها به عنوان الگوست.

به طور مثال من و تو شراب خواری را به پای ثابت برنامه هایش تبدیل کرده، طوری که بزرگترین دغدغه اش برای ایرانیان شده و خواب و راحتی را از چشم گردانندگان آن  گرفته است. به همین منظور در برنامه های مختلف خود از فستیوال آب جو گرفته تا شکلات سازی و گردشگری به این مقوله می پردازد.

این مساله به صورت مهندسی شده ای در بیشتر سناریوهای شبکه انگلیسی من و تو به کار رفته است. به نظر می رسد در سایه غفلت مسئولان و مردم، پروژه اندلسی کردن ایران با شتاب بیشتری پیگیری می شود. این پروژه بیشتر با بهترین عناصر یک ملت که جوانان باشند درگیر است. نسل جوان کشور بیش از نیمی از ملت و جمعیت کشور است،

روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و اسپانیا تا جنوب فرانسه، کشوری اسلامی به وجود آوردند. این کشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شکوفا شد. شکوفایی علم در آن سرزمین داستانهایی دارد و خود غربیها نیز به آن معترف اند. البته اکنون سعی می کنند این ورق را از تاریخ علم حذف و نام مسلمان ها را بکلی پاک کنند، اما خود آنها، این تاریخ را ثبت کرده اند، و البته در تواریخ ما هم ثبت شده است.

اروپایی ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمان ها پس بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند. آن روز صهیونیست ها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی علیه اسلام فعال بودند. آنها به فاسد کردن جوان ها پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یکی از کارها این بود که تاکستان هایی را وقف کردند تا شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوان ها قرار دهند. جوان ها را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند، تا آنها را به شهوت آلوده کنند. گذشت زمان راههای اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض نمی کند. امروز هم آنها همین کار را می کنند

فرستادن دیدگاه »