راهکارهای مقابله »

راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه امام خمینی

راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه امام خمینی

مدیر اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴ ۰

۱- قطع وابستگی فرهنگی راهبرد فرهنگی،‌ مسأله بسیار مهم و حیاتی در بقا و قوام یک جامعه است؛ به‌ویژه اگر آن جامعه مبتنی بر ارزش‌های دینی شکل گرفته باشد. از این جهت امام راحل(ره)‌،

بیشتر بخوانید »
راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

مدیر اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴ ۰

۱-تشکیل اتاق های فکر برای اتخاذ بهترین راه مقابله شما افسران جوان مقابله با جنگ نرمید.اینکه چه کار باید بکنید،چه جوری باید عمل بکنید،چه جوری باید تبیین کنید،این ها چیزهایی نیست که من بیایم

بیشتر بخوانید »